Thứ Bảy, ngày 17/03/2018 21:49 PM (GMT+7)
Chỉ trồng 2.350ha cây mắc ca tập trung

Chỉ trồng 2.350ha cây mắc ca tập trung

Ngày 5.4, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã ký quyết định về quy hoạch, phát triển cây mắc ca đến năm 2020.