"Cần cơ chế riêng để “bơm vốn” cho du lịch nông thôn"

"Cần cơ chế riêng để “bơm vốn” cho du lịch nông thôn"

Thời gian tới cần có cơ chế chính sách riêng cho việc đầu tư nguồn lực phát triển du lịch nông nghiệp, đặt biệt là công tác tập...