Chuyên gia y tế nêu chứng cứ mới trong vụ án Hoàng Công Lương

Chuyên gia y tế nêu chứng cứ mới trong vụ án Hoàng Công Lương1

Các nhà khoa học của Bộ Y tế cho rằng lý do 9 người chết khi chạy thận ở Hoà Bình không phải như kết luận của toà án.