Nguyên Giám đốc BVĐK Hòa Bình nói về tỷ lệ “ăn chia” vụ chạy thận

Nguyên Giám đốc BVĐK Hòa Bình nói về tỷ lệ “ăn chia” vụ chạy thận

"Giai đoạn 1 kéo dài khoảng 1,5 năm, bệnh viện thu là 400.000 đồng/ca chạy thận. Giá này bao gồm vật tư, thiết bị, bình lọc và Công...