Đề nghị phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Đề nghị phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tổng hình phạt tù từ 11 - 13 năm với hai tội danh Tổ chức đánh bạc...