"Cười ngất" vì ảnh chế Park Bo Gum - Soo Ah phim "Tầng lớp Itaewon" không thể hài hơn

"Cười ngất" vì ảnh chế Park Bo Gum - Soo Ah phim "Tầng lớp Itaewon" không thể hài hơn1

Màn xuất hiện của Park Bo Gum bên "gái già" Oh Soo Ah (Kwon Nara) trong tập cuối phim "Tầng lớp Itaewon" trở thành nguồn cảm hứng chế...