NSND Hoàng Dũng: “Từng sợ nhất việc phải đếm tiền mỗi đêm”

NSND Hoàng Dũng: “Từng sợ nhất việc phải đếm tiền mỗi đêm”

Nếu như NSND Hoàng Dũng trong "Người Phán Xử" hoá thân thành ông trùm Phan Quân sống trong xa hoa, nhưng lụa thì ngoài đời ông phải...