Khán giả quốc tế chỉ trích đạo diễn 'Vợ ba', mong FBI vào cuộc

Khán giả quốc tế chỉ trích đạo diễn 'Vợ ba', mong FBI vào cuộc

Thông qua đoạn phim quảng bá phim ở Mỹ, nhiều người yêu điện ảnh đã chỉ trích việc đạo diễn phim "Vợ ba" sử dụng diễn viên 13 tuổi...