Phó Chủ tịch huyện Đức Phổ: "Tôi không đánh nhân viên, chỉ nặng lời"

Phó Chủ tịch huyện Đức Phổ: "Tôi không đánh nhân viên, chỉ nặng lời"

Trả lời Dân Việt, ông Lê Thanh Tân - Phó Chủ tịch huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) phủ nhận việc đánh nhân viên và cho rằng, chỉ "nặng...