Sức khỏe Phó GĐ Sở TN-MT Đà Nẵng ra sao sau tai nạn nghiêm trọng?

Sức khỏe Phó GĐ Sở TN-MT Đà Nẵng ra sao sau tai nạn nghiêm trọng?1

Lãnh đạo Sở TN-MT Đà Nẵng thông tin về tình hình sức khỏe của một Phó Giám đốc Sở sau vụ ông này lái ô tô gây tai nạn tại Thừa...