Nghi bị xâm hại đồng giới, đâm chém đồng nghiệp tới chết

Nghi bị xâm hại đồng giới, đâm chém đồng nghiệp tới chết2

Tới lẻn vào phòng trọ, nhân lúc Út ngủ say, Tới đâm chém liên tiếp khiến nạn nhân chết tại chỗ.