Trần tình của phụ huynh tát cô giáo tại trường học

Trần tình của phụ huynh tát cô giáo tại trường học2

Những ngày qua, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc về vụ việc cô P.T.H - chủ nhiệm lớp 2C, trường Tiểu học Đặng Cương bị phụ huynh...