Tệ nạn mại dâm liên quan đến nhu cầu, không kể giàu nghèo

Tệ nạn mại dâm liên quan đến nhu cầu, không kể giàu nghèo1

“Cần nhìn thẳng, thực tế, hiện tượng mại dâm liên quan đến nhu cầu có thực của con người. Xử phạt nặng người mua dâm có cái lý...