Vụ Phúc XO: Chủ nhân thực sự 3 'siêu xe' biển số 'ngũ quý' là ai?

Vụ Phúc XO: Chủ nhân thực sự 3 'siêu xe' biển số 'ngũ quý' là ai?

Phúc XO có 5 'siêu xe', trong đó có 3 xe máy mang biển ngũ quý gồm: 59G1 - 777.77, 59M1 - 666.66, 59T1 - 999.99. Liệu Phúc XO có...