Sau hạn chót tối hậu thư, Vùng Vịnh có rơi vào chảo lửa?

Sau hạn chót tối hậu thư, Vùng Vịnh có rơi vào chảo lửa?

Sau 48 giờ mà các nước gia hạn để Qatar phản hồi tối hậu thư, cuộc tẩy chay lớn chưa từng có ở Vùng Vịnh nhiều khả năng tiếp tục...