Thứ trưởng Lê Chiêm nói chưa hết ý nên gây hiểu nhầm

Thứ trưởng Lê Chiêm nói chưa hết ý nên gây hiểu nhầm1

Đề cập đến câu nói của Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “quân đội đã có chủ trương không làm kinh tế”,...