Quảng Ninh: Lở núi, đá đè vỡ đường ống cấp nước sạch

Quảng Ninh: Lở núi, đá đè vỡ đường ống cấp nước sạch

Khoảng 11 giờ trưa nay (5.8), đường ống nước D600 của Nhà máy nước Diễn Vọng (Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh) mới được khắc phục...