"Nếu quyền Vụ trưởng của TTCP nói mình bị oan thì phải chứng minh"

"Nếu quyền Vụ trưởng của TTCP nói mình bị oan thì phải chứng minh"

Theo ông Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, việc giải quyết vụ ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng Vụ III...