Lý do khiến cho Bphone 3 của CEO Quảng "nổ" không thể thất bại?

Lý do khiến cho Bphone 3 của CEO Quảng "nổ" không thể thất bại?1

Nếu so với 2 lần ra mắt Bphone 1 và Bphone 2, lần ra mắt Bphome 3 mới đây của CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng đã là 1 sự thay đổi lớn với...