Real Madrid bị Barcelona bỏ xa vì... thiếu Giám đốc Thể thao

Real Madrid bị Barcelona bỏ xa vì... thiếu Giám đốc Thể thao

Một trong những yếu tố khiến cho Real Madrid gặp khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ là thiếu vị Giám đốc Thể thao.