TT-Huế: Xin cấp 40ha đất cấp độ 1 về quốc phòng cho dự án sân golf

TT-Huế: Xin cấp 40ha đất cấp độ 1 về quốc phòng cho dự án sân golf3

Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc, vì là đất có giá trị cấp độ 1 về quốc phòng an ninh nên diện tích đất này không được thay...