Nhà sử học Dương Trung Quốc: Không nên quá khắt khe với sách lịch sử sai

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Không nên quá khắt khe với sách lịch sử sai

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, đối với sách, tác phẩm nghệ thuật có nội dung sai về lịch sử, chúng ta cần nhìn thấu đáo hơn để...