Ngăn chặn truyện cổ tích “sex”, cách nào?

Ngăn chặn truyện cổ tích “sex”, cách nào?

Trước hàng loạt ấn phẩm có nội dung sai lệch, chứa yếu tố “sex” và “bạo lực” ở sách dành cho thiếu nhi, phải chăng đã đến lúc các...