Thực hư “Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản” của Asanzo?

Thực hư “Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản” của Asanzo?

Xung quanh việc Công ty CP Tập đoàn Asanzo dưới sự điều hành ông Phạm Văn Tam đã sử dụng cụm từ “Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản” trên...