Công ty Lã Vọng đính chính việc được ưu ái "thâu tóm" đất vàng là không đúng?

Công ty Lã Vọng đính chính việc được ưu ái "thâu tóm" đất vàng là không đúng?

Sau khi thanh tra Chính phủ có kết luận về việc thanh tra toàn diện 9 dự án của Công ty Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa...