Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác theo quy định nào?

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác theo quy định nào?

Theo luật sư, người bị ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian này vẫn được giữ nguyên chế độ, chính sách và các...