Bệnh viện T.Ư Huế hứa hỗ trợ tối đa sau vụ thai nhi tử vong

Bệnh viện T.Ư Huế hứa hỗ trợ tối đa sau vụ thai nhi tử vong2

Bệnh viện T.Ư Huế hứa sẽ hỗ trợ tối đa cho gia đình sản phụ có thai nhi tử vong bất thường, từ vấn đề chuyên môn cho đến kinh phí.