Chậm “cứu” Tân Sơn Nhất, thiệt hại càng chất chồng

Chậm “cứu” Tân Sơn Nhất, thiệt hại càng chất chồng

Trong lúc chờ được giải cứu, sự tắc nghẽn của sân bay Tân Sơn Nhất đang gây lãng phí lớn cho toàn xã hội. Do đó, theo các chuyên...