Tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho hội viên

Tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho hội viên

Mới đây Hội Nông dân huyện Kỳ Anh phối hợp với Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức 10 lớp tập huấn...