Tia Hải Châu hiện đại, tự do vẫn thích Tết được sum vầy bên cha mẹ

Tia Hải Châu hiện đại, tự do vẫn thích Tết được sum vầy bên cha mẹ

Tia Hải Châu thích sự hiện đại, tự do thoải mái, nhưng vẫn muốn Tết được sum vầy, cúng bái đàng hoàng ông bà tổ tiên, và mọi người...