Clip: Hiện trường vụ giết bạn thân, phi tang xác xuống sông

Clip: Hiện trường vụ giết bạn thân, phi tang xác xuống sông

Giết bạn, phi tang xác xuống sông, Dương cướp xe máy bán 5 triệu đồng, quay về nhà nạn nhân chơi để đánh lạc hướng.