Ai đang nắm quyền thật sự ở SEVEN.am?

Ai đang nắm quyền thật sự ở SEVEN.am?

Liên quan đến lùm xùm nghi cắt mác Trung Quốc gắn thương hiệu SEVEN.am, ông Nguyễn Vũ Hải Anh cho biết: "Tôi rút khỏi Công ty Cổ...