Đón xuân đất khách, nhớ xuân quê nhà

Đón xuân đất khách, nhớ xuân quê nhà

Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang đầy phước lộc. Dù ở nơi xa, con vẫn muốn ở bên gia đình, cùng nhau hàn huyên...