Ông Phạm Minh Chính: 'Thắt lưng buộc bụng' để xây sân bay Long Thành

Ông Phạm Minh Chính: 'Thắt lưng buộc bụng' để xây sân bay Long Thành1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, phải có chính sách tiết kiệm, "thắt lưng buộc bụng" mới có đủ tiền xây sân...