Đề nghị Bộ CA điều tra Facebooker tung tin sinh con “thuận tự nhiên”

Đề nghị Bộ CA điều tra Facebooker tung tin sinh con “thuận tự nhiên”

Bộ Y tế ngày 19.3 đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh sự xác thực về các trường hợp sinh con “thuận tự nhiên” đã đăng...