Đuổi học SV bán dâm: Bộ Trưởng Nhạ nói "cán bộ ý thức kém đưa lên"

Đuổi học SV bán dâm: Bộ Trưởng Nhạ nói "cán bộ ý thức kém đưa lên"1

Sáng 31.10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên)...