Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Vi phạm tác quyền là kéo văn hóa xuống thấp

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Vi phạm tác quyền là kéo văn hóa xuống thấp

"Những gì bên Sky Music giải thích và trích dẫn là họ lợi dụng cách dùng từ chung chung tối nghĩa của câu chữ để đánh tráo khái...