Tổ chức quyền biểu diễn Vương quốc Anh: Sky Music xâm hại quyền lợi hợp pháp các tác giả

Tổ chức quyền biểu diễn Vương quốc Anh: Sky Music xâm hại quyền lợi hợp pháp các tác giả

Những thông tin VCPMC đưa ra về hành vi xâm phạm quyền tác giả âm nhạc đối với các tác giả thành viên đã khiến nhiều Tổ chức tập...