Thứ Năm, ngày 23/11/2017 18:28 PM (GMT+7)
Nghe chuyện dẫn Thái tử Ả Rập khám phá Sơn Đoòng

Nghe chuyện dẫn Thái tử Ả Rập khám phá Sơn Đoòng

Từ người phát hiện hang Sơn Đoòng đến việc hàng chục năm dẫn đoàn thám hiểm Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh đi tìm hang động và...