Thứ Hai, ngày 21/05/2018 22:20 PM (GMT+7)
BPhone 2017 đã có 4 tính năng mà iPhone đến giờ vẫn chưa có

BPhone 2017 đã có 4 tính năng mà iPhone đến giờ vẫn chưa có

Khám phá 4 tính năng thời thượng trên BPhone 2017 mà đến nay iPhone vẫn chưa có.