Thứ Bảy, ngày 22/07/2017 12:22 PM (GMT+7)
Chủ salon tóc bồi thường chủ quán "rửa chân pha trà" 15 triệu đồng

Chủ salon tóc bồi thường chủ quán "rửa chân pha trà" 15 triệu đồng

Con gái của chủ quán trà đá nơi được quay clip lấy nước rửa chân pha trà đá đã kêu gọi cộng đồng tha thứ cho chủ salon tóc.