Spa - thẩm mỹ chui bất chấp pháp luật

Spa - thẩm mỹ chui bất chấp pháp luật

Ngày càng có nhiều spa mở ra khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuỳ theo việc đầu tư, spa cao cấp sẽ có các kiểu "chơi" cho cao cấp, bình dân...