Bộ NNPTNT công bố 10 sự kiện nổi bật ngành nông nghiệp năm 2018

Bộ NNPTNT công bố 10 sự kiện nổi bật ngành nông nghiệp năm 2018

Ngày 4.1, Bộ NNPTNT đã công bố 10 sự kiện nổi bật ngành nông nghiệp năm 2018. Năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do...