Ấn tượng: Kim ngạch xuất khẩu rau quả 2018 cán mốc 4 tỷ USD

Ấn tượng: Kim ngạch xuất khẩu rau quả 2018 cán mốc 4 tỷ USD

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp 5 năm qua là sản lượng, kim ngạch xuất khẩu...