Mỗi ngày người Việt chi 17 tỷ đồng nhập khẩu rau quả

Mỗi ngày người Việt chi 17 tỷ đồng nhập khẩu rau quả

Trong nửa đầu năm 2018, xuất khẩu rau quả vẫn giữ vững được nhịp độ tăng trưởng khi kim ngạch xuất khẩu tăng đáng kể so với cùng...