Infographic: “Ai còn tin vào đường sắt, ai còn dám đi tàu?”

Infographic: “Ai còn tin vào đường sắt, ai còn dám đi tàu?”

“Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” – chỉ trong vòng 4 ngày, từ 24 – 27.5, ngành đường sắt Việt Nam đã phải đối mặt liên tiếp...