Thứ Năm, ngày 23/03/2017 15:15 PM (GMT+7)
Bộ Tài chính lý giải về tài sản khủng của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Bộ Tài chính lý giải về tài sản khủng của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa18

“Không hề có lỗ hổng trong quá trình cổ phần hóa. Thời điểm bà Thoa mua cổ phần của Công ty Điện Quang là thời kỳ khuyến khích mọi...