Bắc Kạn: Tuyên truyền kiến thức về bệnh lao

Bắc Kạn: Tuyên truyền kiến thức về bệnh lao

Thông tin từ Hội nông dân (ND) tỉnh, tính đến cuối tháng 3.2014, Hội đã thành lập và duy trì hoạt động 4 mô hình “Chi hội ND phát...