Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 18:35 PM (GMT+7)
Trả lại công lý

Trả lại công lý1

Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này cũng có oan khuất, nhưng tìm đâu ra một tù nhân hai lần bị kết án giết người, một thân mang hai...