Thứ Hai, ngày 19/03/2018 07:17 AM (GMT+7)
Trả lại công lý

Trả lại công lý1

Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này cũng có oan khuất, nhưng tìm đâu ra một tù nhân hai lần bị kết án giết người, một thân mang hai...