Thủ khoa trưởng thành từ vườn rau của mẹ

Thủ khoa trưởng thành từ vườn rau của mẹ

Nguyễn Đức Hùng (lớp 12C1, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa) vừa đậu thủ khoa khối D1 của Trường Đại học...