Tăng thuế BVMT: Bộ Tài chính nói gì?

Tăng thuế BVMT: Bộ Tài chính nói gì?1

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu vừa giúp tăng thu cho ngân sách vừa giúp hạn chế tình trạng...