Giám đốc công ty đóng tàu 67 hư hỏng bất ngờ khóc giữa cuộc họp: Tan nát hết rồi!

Giám đốc công ty đóng tàu 67 hư hỏng bất ngờ khóc giữa cuộc họp: Tan nát hết rồi!1

Gần 2 năm trôi qua với hàng chục cuộc họp, thế nhưng khoản tiền đền bù, hỗ trợ 811 triệu đồng cho 5 ngư dân Bình Định có tàu 67 hư...