Thứ Hai, ngày 18/12/2017 06:38 AM (GMT+7)
Đại Nguyên Dương từ chối bồi thường tàu 67: Không đúng pháp luật

Đại Nguyên Dương từ chối bồi thường tàu 67: Không đúng pháp luật

5 ngư dân Bình Định yêu cầu bồi thường hơn 9 tỷ đồng cho những thiệt hại nằm bờ nhưng Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) đã...