Đã thu thập chứng cứ vụ tàu Singapore đâm tàu Việt Nam

Đã thu thập chứng cứ vụ tàu Singapore đâm tàu Việt Nam

GĐ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết, tổ điều tra vụ tai nạn đã thu thập tất cả bằng cấp, chứng chỉ, hải đồ, nhật ký hành trình...