Uber đón 2 hacker có khả năng tấn công và điều khiển ô tô từ xa

Uber đón 2 hacker có khả năng tấn công và điều khiển ô tô từ xa

Mục đích của Uber trong thương vụ này chưa được tiết lộ.